Skip to content

Nasza oferta

Nasza oferta

fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne

Fotowoltaika to technologia, która bazuje na tzw. efekcie fotowoltaicznym, dzięki któremu możliwe jest wytwarzanie energii elektrycznej. Korzysta ona z odnawialnych źródeł energii, czyli z promieniowania słonecznego. W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak działa fotowoltaika, należy dowiedzieć się, jak skonstruowane są instalacje fotowoltaiczne i jaka jest zasada ich działania.

Każdy moduł fotowoltaiczny zbudowany jest z połączonych ze sobą ogniw fotowoltaicznych. Ogniwa wykonane są z krzemu, czyli materiału służącego za półprzewodnik. Docierające do ogniw światło słoneczne składa się z fotonów, które zderzają się z elektronami wprawiając je w ruch. W ten sposób powstaje energia elektryczna.

Aby wygenerowana za pomocą paneli fotowoltaicznych energia elektryczna mogła zasilać urządzenia elektryczne, konieczne jest przekształcenie prądu stałego w prąd zmienny, który płynie w gniazdkach. Jest to zadanie kolejnego, ważnego elementu instalacji – inwertera. Bez jego pracy niemożliwe byłoby pozyskiwanie darmowej energii elektrycznej.

Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna jest częścią układu niskiego napięcia. Stanowi układ przewodów elektrycznych, rozprowadzonych po całym budynku.

kim jesteśmy
fotowoltaika

Instalacje fotowoltaiczne

Jak działa instalacja fotowoltaiczna? Panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Wytworzony w fotowoltaice prąd stały przepływa przez inwerter (falownik) i zostaje przekształcony w prąd przemienny, czyli dokładnie taki jaki mamy w gniazdkach (230V).

Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna – część sieci niskiego napięcia stanowiąca układ przewodów w budynku wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznej linii zasilającej w złączu i koniec w gniazdkach wtyczkowych,

kim jesteśmy
monitoring

Monitoring i kontrola dostępu

Pokrycie kamerami przemysłowymi lub cyfrowymi całej powierzchni chronionego obiektu, zwykle wiąże się z koniecznością przeprowadzenia specjalnych analiz i pomiarów, a także z przygotowaniem kompleksowego projektu systemu monitoringu dla takiego obiektu. Nie ma przy tym znaczenia, czy system monitoringu projektowany jest na potrzeby dużego biurowca czy też niewielkiego sklepiku osiedlowego.

pomiary i projektowanie

Oferujemy kompleksowe pomiary elektryczne w instalacjach elektrycznych o napięciu do 1kv:

 • Pomiary instalacji odgromowej
 • Pomiary ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary natężenia oświetlenia
 • Ocena stanu technicznego instalacji
 • Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego
 • Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych
 • Pomiary ciągłości PE
 • Pomiary oświetlenia ulicznego
 • Pomiary narzędzi elektrycznych
 • Pomiary poboru mocy
 • Badanie wyłączników instalacyjnych
 • Przeglądy instalacji roczne i pięcioletnie
projektowanie
monitoring

Monitoring i kontrola dostępu

Pokrycie kamerami przemysłowymi lub cyfrowymi całej powierzchni chronionego obiektu, zwykle wiąże się z koniecznością przeprowadzenia specjalnych analiz i pomiarów, a także z przygotowaniem kompleksowego projektu systemu monitoringu dla takiego obiektu. Nie ma przy tym znaczenia, czy system monitoringu projektowany jest na potrzeby dużego biurowca czy też niewielkiego sklepiku osiedlowego.

pomiary i projektowanie

Poza przygotowaniem projektów systemów monitoringu, nasza firma może przygotować także kompleksowe projekty sieci komputerowych LAN i WLAN, projekty instalacji elektrycznych, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji oświetlenia LED, projekty instalacji niksoprądowych dla systemów alarmowych czy systemów kontroli dostępu, projekty zespolenia automatyki domowej i wiele innych projektów związanych z tworzeniem instalacji teletechnicznych różnego typu.

projektowanie
280350110_2211183655701872_4359181415467883144_n

Wykonawca strony – Agencja reklamy Visual Art